joi, 11 aprilie 2019

Contabilitate București. De 15 ani REAL CONT AUDIT


REAL CONT-AUDIT  SRL societate de contabilitate, autorizată CECCAR, încă de la înființare din anul 2004, își propune să ofere cele mai competente servicii de contabilitate dedicate mediului de afaceri din Bucureşti, unui număr din ce mai mare de clienți contractuali.

Contabilitatea este știința și arta stăpânirii afacerilor, în care scop se ocupă cu "măsurarea, evaluarea, cunoașterea, gestiunea și controlul activelor, datoriilor și capitalurilor proprii, precum și a rezultatelor obținute din activitatea persoanelor fizice și juridice", în care scop "trebuie să asigure înregistrarea cronologică și sistematică, prelucrarea, publicarea și păstrarea informațiilor cu privire la poziția financiară, performanța financiară și fluxurile de trezorerie, atât pentru cerințele interne ale acestora, cât și în relațiile cu investitorii prezenți și potențiali, creditorii financiari și comerciali, clienții, instituțiile publice și alți utilizatori" (Legea contabilității nr.82/1991, republicată în iunie 2007, art.2, al (1).

          La acest moment REAL CONT-AUDIT SRL asigură servicii  de contabilitate, de verificare, certificare bilanțieră, audit statutar, consultanță fiscală, expertize contabile extrajudiciare, întocmire documente pentru dizolvări lichidări, diverse documentații  la ANAF, rapoarte periodice sau la cerere, consultanță de management etc, atât pentru clienții contractuali, cât și pentru clienți ocazionali. Prin realizarea acestor activități, dorim să emitem anual, facturi a căror valoare să contribuie în fiecare an, la creșterea cu 13-15% a cifrei de afaceri a societății față de anul precedent.
          REAL CONT-AUDIT SRL are sediul social în București, Bd, Lascăr Catargiu nr.35, etaj 2, sector 1, întro clădire situată între Piața Romană și Piața Victoriei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu